PARK

Park w Polance, który okala nasz hotel w Krośnie, najprawdopodobniej został założony w latach 40-tych XIX wieku. Inicjatorem prac związanych z powstaniem założenia parkowego był ówczesny właściciel Tytus Trzecieski. Park zaprojektowany w stylu angielskim z elementami romantycznymi, ukształtowany został z wyjątkową dbałością o krajobrazowy charakter kompozycyjny. W owym czasie była to dominująca tendencja projektowa. W skład założenia wchodził drzewostan parkowy oraz leśny. Sprowadzono także egzotyczne gatunki drzew i krzewów min. tulipanowce amerykańskie, platany klonolistne. Przyłączono do parku także starą aleję grabową. Ze względu na małe możliwości rozbudowy, park uzyskał powierzchnię około 3 ha. Znakomicie wykorzystane zostały walory rzeźby terenu. W wyniku sztucznego spiętrzenia wody na przepływającym w pobliżu potoku powstały wydłużone stawy, co spowodowało, że teren ten uzyskał wyjątkowy dla tego rodzaju założeń urok. Jak podają źródła historyczne w projektowaniu polanieckiego ogrodu miał swój udział Wincenty Pol, poeta i podróżnik. Specjalnie dla niego wybudowano w ogrodzie Kabankę, rodzaj wiejskiej chatki, z której roztaczał się widok na ruiny pobliskiego zamku w Odrzykoniu.
Park miał charakter nastrojowo-sentymentalny, z licznymi altankami, z których w ciszy i spokoju podziwiać można było piękno otaczającej przyrody.