SPA - Regulamin

 

Regulamin strefy Spa&Wellness Pałacu Polanka

 

1.       SPA jest strefą ciszy i relaksu.

2.       Właściciele, dyrekcja, kierownictwo, pracownicy oraz podwykonawcy nie są odpowiedzialni za szkodę polegającą na zgubieniu, zniszczeniu lub utracie mienia należącego do Gości, w przypadku pozostawienia go bez odpowiedniego nadzoru podczas pobytu na terenie SPA. Rzeczy osobiste powinny zostać zabezpieczone poprzez ich zamknięcie w szafkach w przebieralni, za wyjątkiem przedmiotów wartościowych, które powinny być pozostawione w sejfie.

3.       Osoby przebywające na terenie SPA zobowiązane są do zmiany obuwia oraz przebrania się w szlafrok w szatni SPA.

4.       Jeżeli Gość nie posiada obuwia zastępczego, otrzyma jednorazowe obuwie w Recepcji SPA.

5.       Gość oświadcza, iż przed rozpoczęciem aktywnego lub pasywnego uczestnictwa w zajęciach lub zabiegach uwzględni swój stan zdrowia i nie przystąpi do nich, jeżeli ze względu na stan zdrowia, mogłyby mieć one negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.

6.       Teren SPA jest dostępny wyłącznie w godzinach jego pracy. Normalne godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie w drodze decyzji. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Spa, skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Spa może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Najpóźniej kwadrans przed 22.00 wszyscy Goście powinni opuścić Strefę Mokrą i udać się do szatni.

7.       SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami zabiegów, zajęć lub konsultacji w przypadku rezygnacji złożonej w terminie późniejszym niż 24 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem.

8.       Wszystkie przedmioty muszą zostać zabrane z szafek przed opuszczeniem terenu Spa. Szafki są sprawdzane codziennie po zamknięciu Spa. Jeżeli obsługa Spa znajdzie przedmioty pozostawione w szafce, zostaną one przechowane w Recepcji Spa przez 3 dni.

9.       SPA nie zapewnia ochrony pojazdów pozostawionych na parkingu, ani nie ponosi odpowiedzialności za ich kradzież lub uszkodzenie.

10.       Cały obszar Spa jest strefą dla niepalących.

11.    Na terenie Spa zabrania się:

a)przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

b)sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzającyc

c)używania naczyń szklanych,

d)wprowadzania zwierząt, zakłócania pobytu innym osobom,

e)powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, w szczególności skakania do wody lub biegania,

f)zabrania się wynoszenia wyposażenia Spa poza jego teren.

12.    Goście Spa zobowiązani są do noszenia stosownego i kompletnego stroju podczas pobytu na jego terenie.

13.    Goście Spa ze schorzeniami tj: cukrzyca, choroby serca, wysokie lub niskie ciśnienie krwi oraz przyjmujący leki przeciwzakrzepowe, przeciwhistaminowe, uspokajające lub należące do grupy betablokerów powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Spa.

14.    Prosimy brać prysznic przed skorzystaniem ze Strefy Mokrej Spa oraz pomiędzy kolejnymi sesjami w saunach.

15.    W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa, prosimy o jak najszybsze zawiadomienie Recepcji.

16.    Osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby mające kłopoty z sercem, diabetycy, osoby z nadciśnieniem tętniczym nie powinny korzystać z sauny.

17.    Przed wejściem do sauny należy zdjąć biżuterię. W saunie prosimy siadać na ręczniku.

18.    Używanie olejków eterycznych oraz bukietów zapachowych w saunie jest zabronione.

19.    Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu SPA będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

20.    Na terenie SPA obowiązuje cisza. Pracownicy SPA mają prawo wyprosić osoby, które nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych gości.

  W trosce o bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie sie do powyższych reguł.