voucher image

Zbliża się Dzień Matki ???? ????
Z tej okazji zachęcamy do zakupu voucherów kwotowych do Restauracji lub SPA ????
Termin ważności zakupionych voucherów niestandardowo będzie wynosił aż do końca roku 2021, tak, aby każdy mógł bezpiecznie go zrealizować w dogodnym dla siebie czasie ????
Vouchery zakupić można osobiście w recepcji Pałacu lub na Państwa życzenie, po przedpłacie, wyślemy je pocztą tradycyjną pod wskazany adres ????
Aby usprawnić przebieg zakupu vouchera, prosimy o kontakt
telefoniczny ☎️ 13 492 44 55 lub
mailowy ???? rezerwacje@palacpolanka.pl.
Po uzyskaniu szczegółów, voucher zostanie niezłwocznie przygotowany do odbioru lub wysyłki ????
Zapraszamy! ????

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REALIZACJI VOUCHERÓW WYDAWANYCH PRZEZ PAŁAC POLANKA RESTAURACJA, HOTEL & SPA****

I. Warunki ogólne i zasady korzystania z voucherów 1. Spa & Wellness Pałacu Polanka posiada w swojej ofercie vouchery upominkowe.

2. Oferujemy je w formie papierowej wydawane z indywidualnym numerem: nr/msc/rok/H

3. Vouchery kwotowe - określają kwotę do wykorzystania na usługi Spa&Wellness w Pałacu Polanka

4. Vouchery dedykowane są na konkretny zabieg/masaż lub pakiet zabiegów.

5. Vouchery upominkowe można nabyć osobiście w Recepcji Pałacu Polanka**** lub zamówić drogą telefoniczną pod nr tel. 13 492 44 55 lub przez e-mail rezerwacje@palacpolanka.pl.

6. Voucher może zostać odebrany bezpośrednio na miejscu w recepcji lub wysłany pod wskazany adres, listem poleconym priorytetowym (po wcześniejszym zgłoszeniu).

7. Voucher upominkowy zamówiony drogą telefoniczną lub przez e-mail i wysyłane bezpośrednio do obdarowanej osoby, opłacane są przelewem. Wysyłka vouchera następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu, bądź zaksięgowaniu płatności na rachunku firmowym.

8. Voucher upominkowy nie podlega wymianie na gotówkę i nie podlega zwrotowi.

9. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo i w całości.

10. Pałac Polanka **** nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został zniszczony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.

11. Voucher może być zrealizowany wyłącznie w Pałacu Polanka zgodnie z zakresem jaki zawarty jest w treści Vouchera.

12. Data ważności umieszczona jest na Voucherze. Okres ważności nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu. Nie ma możliwości przedłużania terminu ważności voucherów.

13. Pałac Polanka**** przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć i podpis osoby wystawiającej, datę wystawienia.

14. Pałac Polanka****ma prawo do odmowy realizacji Vouchera, jeżeli jego termin ważności już upłynął lub w sytuacji gdy został zniszczony w taki sposób, że uniemożliwione jest odczytanie jego treści.

15. Nabywca vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionej na Voucherze. Nabywcy vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.

II. Reklamacje Voucherów i postanowienia końcowe

1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowód wpłaty/zakupu.

2. Reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Pałac Polanka**** po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika, podstawą uznania reklamacji towaru/usługi jest dowód wpłaty wydany przy zakupie Vouchera.

3. Vouchery zakupione na kwotę, objęte rabatem nie podlegają realizacji na promocyjne zabiegi kosmetyczne.

4. Nabywca wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

5. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Strefy Spa i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

6. Pałac Polanka**** zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców/Użytkowników.

7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Pałacu Polanka****pod adresem www.palacpolanka.pl oraz w recepcji. Pałac Polanka**** ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Za zgubienie załączonego vouchera Pałac Polanka**** nie ponosi odpowiedzialności.

Sprawdź nasze wyjątkowe vouchery dopasowane do Ciebie
?Pokaż wszystkie
Pokaż na mapie