TEOFIL TYTUS TOMASZ TRZECIESKI

Teofil Tytus Tomasz Trzecieski

Teofil Tytus Tomasz Trzecieski urodził się 28 grudnia 1811 r. w Bażanówce, polski szlachcic, filozof, właściciel kopalń rud, ropy naftowej i majątku ziemskiego, dziedzic Polanki, Miejsca Piastowego oraz Bóbrki, współorganizator ruchów niepodległościowych. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie we Lwowie. Po powrocie do kraju nadzorował powierzone mu przez ojca gospodarstwo rolne w Polance. W 1834 r. udał się do Niemiec na studia. Najpierw do Akademii Rolniczej w Moeglin, a następnie do Hochenheim. Powrócił stamtąd, jako fachowy rolnik i górnik. Fachowa wiedza zdobyta za granicą pozwoliła na stopniowe uprzemysłowienie rodzinnego majątku. W Ujściu Ruskim założył hutę szkła, produkującą m.in. butelki na szczawnicką wodę mineralną oraz tzw. hamernię, czyli hutę żelaza, którą nazywał „Kalifornią”. W 1845 zawarł związek małżeński z Anną Węgleńską. Zaledwie rok później Trzeciescy doświadczyli tragicznych wydarzeń Rabacji Galicyjskiej, gdy miejscowi chłopi napadli i splądrowali polaniecki dwór. Wspólnie z Ignacym Łukasiewiczem i z właścicielem Bóbrki, Karolem Klobassą utworzyli pierwszą na świecie spółkę naftową oraz stworzyli pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej. Zmarł 24 grudnia 1878 r. w Polance. Pochowano go na cmentarzu w Jedliczu.